Hotline servis

0800 820 018

S kamarátmi na internáte sme sa často bavili o tom, aké je to nosiť si všetko špinavé prádlo domov ako darček svojim rodičom. Pri našich študijných cestách v zahraničí sme pritom sami často využívali služby, tam úplne bežných, samoobslužných práčovní. A tak jedného dňa v roku 2000 sme sa, ešte ako študenti na vysokej škole rozhodli tento stav zmeniť. Rok sme strávili technickou prípravou, hľadaním vhodných priestorov a presviedčaním riaditeľov internátov o potrebe takejto služby Dodnes sme vďační riaditeľom a vedúcim internátov za ich dôveru a podporu..

V roku 2001 sme otvorili prvú práčovňu. Nápad sa ujal a postupne sa samoobslužné práčovne dostali do takmer všetkých internátov v Bratislave a neskôr aj v iných mestách. Našim cieľom vždy bolo poskytovať služby rozumným spôsobom, lacno a hlavne čo najefektívnejšie.

Našim zámerom bolo a stále je svojim malým dielom zlepšiť život študentov na internátoch. Preto uvítame akékoľvek podnety, aby sme mohli stále zlepšovať naše služby pre Vás.

Jano a Vlado