Hotline servis

0800 820 018

V tejto časti budeme odpovedať na najčastejšie otázky súvisiace s prevádzkou našich samoobslužných práčovní. Ak máte akékoľvek otázky, na ktoré tu nenájdete odpoveď prosím kontaktujte nás na info(zavinac)cent.sk

Je možné umiestniť vaše práčky do nášho ubytovacieho zariadenia?
S touto otázkou je najlepšie obrátiť sa na nás priamo emailom na adresu info(zavinac)cent.sk. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ nám to umožňujú kapacity v danej lokalite radi u vás práčovňu zavedieme.

Môžeme si od Vás kúpiť práčky pre použitie v našom ubytovacom zariadení?
Naša spoločnosť samoobslužné automaty výlučne prevádzkuje, nepredávame ich. O tieto zariadenia je potrebné sa starať a zabezpečiť im kompletný servis, ktorý vieme poskytnúť len tak, že ich sami prevádzkujeme.

V akých typoch zariadenia prevádzkujete vaše práčovne?
Zatiaľ sme pôsobili na vysokoškolských a stredoškolských internátoch, hoteloch, ubytovniach a autocampingoch. Všeobecne sa dá povedať, že takéto práčovne majú opodstatnenie v akýchkoľvek ubytovacích zariadeniach z vyšším počtom ubytovaných hostí.

Čo mám robiť v prípade ak sa počas prania na displeji objaví symbol LEV?
Táto signalizácia hovorí o tom, že v práčke je predmet ktorý zabraňuje správnemu odtoku vody. V tomto prípade je potrebné práčku odpojiť z elektrickej zásuvky a zavolať na náš hotline.

Čo mám robiť ak sa mi na staršom type práčky objaví oznam Error 51 – 55 ?
Pračky sú vybavené viacerými bezpečnostnými senzormi. V prípade takejto chyby skúste stlačiť a pridržať všetky tri tlačítka naraz a kontaktujte nás prosím telefonicky na HOTLINE linke. Vo väčšine prípadov ide o softvérovú chybu ktorá sa takýmto spôsobom odstráni, pračka sa prepne do núdzového režímu v ktorom sa zaseknutý program dokončí. Ak sa problém počas toho istého prania zopakuje, znamená to skutočnú závadu na niektorom senzore a je nevyhnutný zásah nášho servisného technika.