Ako používať sušičku

Play Video

Ako používať sušičku

  1. Vyčistite filter sušičky. Čím je filter čistejší, tým je sušenie lepšie.
  2. Vkladajte iba dobre odstredenú bielizeň.  Ak pračka bielizeň neodstredila (pračka bola preplnená, alebo sa bielizeň zamotala a pračka nemala vyvážený bubon), sušička takúto neodstredenú bielizeň dobre nevysuší.
  3. Zatvorte dvierka.
  4. Priložte platobnú kartu k terminálu, alebo ju zasuňte zospodu.
  5. Zvoľte program.
  • Biele a farebné
  • Nekrčivé
  • Jemné
  1. Stlačte tlačidlo START. (Iba pri niektorých typoch sušičiek.)

 

Na displeji sa nám zobrazí čas do konca sušenia.​ Otvorením dverí sušičky sa preruší sušenie. Pre opätovné spustenie sušenia, zatvoríme dvere a stlačíme tlačidlo programu sušenia na paneli.

Máte nezodpovedanú otázku?

Kontaktujte našu zákaznícku linku. Zavolajte nám na náš HOTLINE 0800 820 018 (8:00 – 22:00).