Ako používať sušičku

play-sharp-fill
  1. Vyčistite filter sušičky. Čím je filter čistejší, tým je sušenie lepšie.
  2. Vkladajte iba dobre odstredenú bielizeň.  Ak pračka bielizeň neodstredila (pračka bola preplnená, alebo sa bielizeň zamotala a pračka nemala vyvážený bubon), sušička takúto neodstredenú bielizeň dobre nevysuší.
  3. Zatvorte dvierka.
  4. Priložte platobnú kartu k terminálu, alebo ju zasuňte zospodu.
  5. Zvoľte program.
  • Biele a farebné
  • Nekrčivé
  • Jemné
  1. Stlačte tlačidlo START. (Iba pri niektorých typoch sušičiek.)

Na displeji sa nám zobrazí čas do konca sušenia.​ Otvorením dverí sušičky sa preruší sušenie. Pre opätovné spustenie sušenia, zatvoríme dvere a stlačíme tlačidlo programu sušenia na paneli.

Máte nezodpovedanú otázku?

Kontaktujte našu zákaznícku linku

Zavolajte nám na našu HOTLINE

0800 820 018 (8:00 – 23:00).

Menu