VEREJNÁ PRÁČOVŇA KONTAJNER – Študentský domov Ľ. Štúra, Mlynská Dolina

VEREJNÁ PRÁČOVŇA KONTAJNER – Študentský domov Ľ. Štúra, Mlynská Dolina

Je prístupná verejnosti non-stop so vstupom na akúkoľvek platnú bankomatovú alebo ISIC kartu.

Ako používať naše práčky a sušičky

Ako používať PRÁČKU

Návod na používanie všetkých typov práčiek

Ako používať SUŠIČKU

Návod na používanie všetkých typov sušičiek

Ako používať PLATOBNÝ TERMINÁL

Návod na používanie platobného terminálu